Tietosuojaseloste

COUNTRYMEDIA OY:N ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Countrymedia Oy

Verstaankatu 2 B 54

33100 Tampere

  1. 0400 590324

Rekisteriasioita koskevat tiedustelut

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Katja Sormunen

  1. 0400 590 324

Rekisterin nimi
Countrymedia Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lain sallimin tavoin Countrymedia Oy:n ja sen kuuluvien lehtien   suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös puhelinta tai sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö
– nimi
– yhteystiedot (toimitus- ja laskutusyhteystiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muu sähköinen osoitetieto)
– tuotantosuunta

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot;
– asiakasnumero
– rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot
– asiointi- ja käyttötiedot, esimerkiksi tiedot asiakkuuden sisällä tapahtuvasta asioinnista sekä hyödykkeen käytöstä eri kanavissa sekä muut vastaavat asiointi- ja käyttötiedot
– tilaustiedot, esimerkiksi tilaaja- ja saajatiedot, tuotetiedot, tarjoustiedot, hintatiedot, laskutustiedot, toimitustiedot, maksutapatiedot, peruutustiedot, palautustiedot, tarjonnan kieltokoodit ja reklamaatiotiedot, ilmaislehtien saajien nimi- ja osoitetiedot ja muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
– suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kielto sekä tieto osoitteen saantitavasta
– edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Countrymedia Oy:n tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.
Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa lehtien myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palveluiden tilausmyyjiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännönmukaisesti Countrymedia Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän pilvipalvelussa.

Asiakas- ja markkinointirekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tietoihin pääsy on rajoitettu teknisillä suojauksilla, ohjelmistojen käyttöoikeudet on nimetty ja käyttäjillä on käyttäjätunnukset ja salasanat.

TIETOJEN TARKASTAMINEN JA MARKKINOINTIKIELLOT

Tietojen tarkastaminen
Käyttäjä on oikeutettu tarkastamaan hänestä talletetut henkilötiedot ja pyytää virheellisten tietojen muokkaamista tai poistamista. Henkilötietoja voi pyytää tarkistettavaksi kirjeitse (Countrymedia Oy, Verstaankatu 2 B 54, 33100 Tampere) tai sähköpostitse asiakaspalvelustamme (laskutus@countrymedia.fi)

Mainonnan estäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää Countrymedian tai kolmansien osapuolten tekemän mainonnan kohdentaminen.

Sähköisen suoramarkkinoinnin kieltäminen
Käyttäjä voi kieltää perinteisen tai sähköisen suoramarkkinoinnin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

VALITUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

YHTEYSTIEDOT
Countrymedia Oy
sähköposti: laskutus@countrymedia.fi
puh.: 0400 590 324